Support 24/7 0914.67.69.60

10
Aug

0

Native teachers for secondary-high schools

Hiện nay, các trường trung học tại TP.HCM đang có nhiều chương trình dạy học tiếng Anh khác nhau: Tiếng Anh tự chọn Tiếng Anh tăng cường Tiếng Anh Cambridge Các chương trình ngoại khóa như DynEd, Phonics… Trong tình hình Việt Nam đã và đang hòa nhập cùng thế giới nên việc đa dạng […]

10
Aug

0

Foreign teachers for personal purpose

Hiện nay, nhu cầu học tiếng Anh của mỗi cá nhân, từ học sinh, sinh viên và đến cả bộ phận nhân viên doanh nghiệp đều tăng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu học gia sư Tiếng Anh trực tiếp với giáo viên nước ngoài, MERCURY EDUCATION đã xây dựng chương trình học với giáo […]

10
Aug

0

Teachers for the Foreign Language Center

Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều Trung tâm Anh ngữ được mở ra nhằm phục vụ nhu cầu học tiếng Anh ngày càng mở rộng của xã hội Việt Nam. Nhằm tiết kiệm về thời gian và chi phí cho việc tuyển dụng, quản lý cũng như đào tạo các giáo viên người […]

10
Aug

0

Native teachers for Enterprises

Nghiên cứu của Global English chỉ ra rằng 70% lực lượng lao động toàn cầu mong muốn cải thiện kỹ năng tiếng anh thương mại để thực hiện tốt hơn công việc của mình. Năm 2010, các công ty trên toàn thế giới đã chi hơn 275 tỷ USD để đảm bảo nhân viên dễ […]

10
Aug

0

Native teachers for elementary, preschool

With the aim of enabling children early exposure to international languages, creating a foundation for learning and acquiring a second language. Therefore, the child contact, communication and entertainment with native teachers at an early age will help children learn new language naturally, comfortably and gradually become the child’s instinct to grow. That helps children to […]